Informacje z Archipelagu : Strefy czasowe w Indonezji.

Indonezja, największe państwo wyspiarskie błękitnej planety rozlokowane jest w trzech…