Program Kulturalny (Lombok)

Program kulturalny Lombok prowadzi na poludnie wyspy Sasaków, gdzie na…